Strategi / eksekvering

Peppol

Hos Footprint Marketing Agency agerer vi ansvarlige for den kommunikative og digitale strategi for nonprofitorganisationen- OpenPeppol, som står bag det digitale dokumentformat Peppol. Peppol er et format som vi i højere grad ser og skal forvente kommer til at præge det meste af den digitale dokumentudveksling vi laver i fremtiden, indenfor køb, salg og udbudsmateriale.

Et værdifuldt samarbejde 

Hos Footprint Agency har vi siden 2021 været med til at videreudvikle deres image og fokuseret på at sprede budskabet om de værdiskabende elementer af Peppol, via deres kommunikation og digitale tilstedeværelse, som overvejende var et EU-fondet projekt i starten. Her står vi med den løbende udvikling af deres strategi, har designet og udviklet deres nye hjemmeside samt har en løbende eksekvering af indhold og kommunikationsmateriale ud mod hele verden.

Strategi

Eksekvering

The Future is Open

For at forstå værdien af Peppol skal man kunne skelne imellem Peppol-netværket og OpenPeppol som er Not-for-Profit organisationen som står bag netværket. Hos Footprint er vi en del af organisationen, men værdien ligger i netværket. Et demokratisk-styret netværk med medlemmer som selv vælger dets ledere iblandt virksomheder som er medlemmer. Alle med et fælles mål: at skabe en fælles global digital standard, som gør det nemmere at udveksle elektronisk data indenfor handel, udbud, skat og logistik. 

Strategien vi har leveret har som formål at promovere netværket via dets medlemmer og ikke via klasisk digital markedsføring. Medlemmerne er dem som udvikler netværket og standarden, derfor skal de have værktøjerne til at promovere det yderligere. Derfor bliver alt indhold vi udvikler på baggrund af strategien udviklet for medlemmerne og gjort frit tilgængeligt for medlemmerne, til at promovere netværket. 
Vi har både leveret en visuel identitet, hjemmeside samt brand video til Peppol-netværket. Resultatet kan du se her: https://peppol.org 

Relaterede cases

GNL Wind Services

IDENTITET / STRATEGI / EKSEKVERING

3W Industriservice

IDENTITET / STRATEGI / EKSEKVERING
se flere cases
cross-circle