Konceptet

Vi arbejder med strategi ud fra et holistisk perspektiv. Vi tror på at en gennemarbejdet strategi, skaber de bedste forudsætninger for et konsistent brand, der er forankret ned i alle hjørner af din virksomhed. Hos Footprint står identity og alignment i centrum for alle vores løsninger, fordi et konsistent brand og image skabes gennem konsistent kommunikation. 

Hvorfor ikke bare gå med best practice?

Det er forståeligt nok at springe på et best practice koncept, hvis man hurtigt vil i gang med at skabe sit brand, generere synlighed eller leads. 

Problemet med best practice indenfor markedsføring, er at det hurtigt kan involvere unødvendige udgifter, for jeres virksomhed. Derfor arbejder vi metodisk med at skabe den helt rette strategi, for at opnå det mål i har, om det er i relation til opnå flere leads, talent attraction eller noget helt tredje. 

Identitet

Strategi

Eksekvering

Når du har styr på kernen af din forretning, er vi allerede kommet langt
Vi anbefaler altid, at vi starter med definere jeres corporate identity for at sikre at jeres identitet forankret på tværs af jeres forretning og skaber et konsistent brand og image. Jeres identitet udgøres af et sammensurium af adfærd, kultur, design og kommunikation og som vi vil sigte mod at få belyst i samarbejde med jer. Første del af et samarbejde vil derfor oftest starte med en workshop, som skal være fundamentet for den strategi, der skal hjælpe jer med at komme i mål med de kommunikative udfordringer, I står overfor.
Hvem skal vi kommunikere til, hvad skal vi kommunikere, hvilke budskab skal vi kommunikere og på hvilke medier? 
Det er groft opsummeret det, som en strategi indeholder. Det er en konkret handlingsplan for, hvordan vi når i mål og løser den udfordring, I står overfor. Strategien behøver i første omgang ikke at dække hele virksomhedens tilstedeværelse på en gang, men kan deles op i en række forskellige slutprodukter, som en ny hjemmeside, corporate video, reklamekampagne eller noget helt fjerde.  Fællesnævneren for de strategier, vi udvikler er dog, at vi altid arbejder med elementer indenfor målgruppedefinering, personaer, tone-of-voice og mediekanaler.
Mere målrettet og effektiv eksekvering, gennem identitet og strategi
Hos Footprint tror vi på, at et solidt forarbejde giver en mere præcis og effektiv eksekvering, som formår at skabe de ønskede resultater. Vores ekspertise ligger i identitet og strategi, men vi besidder også en dyb indsigt og forståelse for de fleste discipliner indenfor markedsføring og kommunikation. Derfor udfører vi en stor del af eksekveringen in-house eller samarbejder med dygtige eksterne specialister for at sikre, at jeres slutprodukt lever op til en høj standard. Opgaven starter og slutter altid hos os og I skal kun forholde jer til kontakt med én konsulent igennem hele projektet. 
Hos Footprint tror vi på, at de bedste valg bliver truffet på baggrund af et solidt strategisk fundament (og en portion mavefornemmelse). 
Uanfægtet om vi arbejder med kommunikationsstrategi, corporate alignment, employer branding, website, content eller noget andet, vil disse discipliner altid være et resultat af et strategisk forarbejde for at skabe den røde tråd mellem strategi og destination. Vi starter med at indsamle data på tværs af netværk og kanaler, som sammen med jeres identitet sætter retningen for hvilket budskab vi skal have ud på hvilke kanaler. 

Kompetencer

Vi lader vores kunders mål for fremtiden afgøre, hvilke løsninger vi skal tilbyde. Ofte er løsningen en kombination af workshop, identitet og strategi, hvorudfra vi eksekverer på nødvendige discipliner indenfor web, SoMe, video, 3D osv. Nogle af disciplinerne har vi skarpe hoveder internt til at eksekvere på, mens vi involver dygtige samarbejdspartnere til at eksekvere på andet. 
Workshops
Identitet 
Kommunikationsstrategi
Employer Branding
Digitale Løsninger
Vi afholder kreative workshops med fokus på at sætte ord på alt fra vision, mission, værdier og kultur til målgrupper, personaer og value propositions. 

En workshop skal bidrage til at skabe det bedst mulige afsæt for den efterfølgende kommunikationstrategi og har desuden til formål at skabe medarbejderinvolvering og -engagement, ligesom den skal sikre sammenhæng på tværs af kommunikationsdisciplinerne indenfor indhold, design, kultur og adfærd. 
Nedefra og op. Oppe fra og ned. Men også på tværs. Det lyder måske en smule kringlet, men det er det slet ikke. Kommunikation er overalt; i jeres kultur, i jeres adfærd, i fortællingerne om jeres virksomhed, både til hinanden, men også til omverdenen, på jeres digitale platforme, jeres visuelle fremtoning og i måden hvorpå jeres virksomhed er struktureret. I al kommunikation lever jeres identitet. Derfor er forståelsen for og synliggørelsen af denne altafgørende for at skabe konsistent kommunikation for at skabe et konsistent image

Når vi hjælper jer med at definere jeres identitet, arbejder vi med følgende koncepter: 

Corporate identity: Vision, mission, værdier og eksistensberettigelse 

Visuel identitet: Farver, fonte, logo, skabeloner, ikoner, billeder mm.  

Tone of voice: Jeres sproglige identitet og måden hvorpå I skriver på jeres kanaler. 

Ram de rigtige mennesker, med de rigtige budskaber, på de rigtige tidspunkter og på de rigtige medier. Derfor arbejder vi i kommunikationsstrategien med flere elementer, såsom: 

Målgrupper: Gruppen af potentielle kunder 
Ideelle kundeprofiler: Den perfekte kunde til dine løsninger
Beslutningstagere og influenter: Hvilke personer træffer beslutningerne ude hos din målgruppe og hvem har indflydelse på den? 
Personaer: Beskrivelse af dine beslutningstagere og influenter på individ niveau  
Der er stor konkurrence om dygtige projektledere, ingeniører, håndværkere, serviceteknikere, rejsemontører mm. Og på et marked hvor efterspørgslen på kvalificerede medarbejdere er større end udbuddet, har det aldrig været vigtigere at kigge ind i sin employer branding strategi og sørge for at have en klar plan for, hvordan man både tiltrækker og fastholder de dygtige medarbejdere. Hos Footprint arbejder vi blandt andet med følgende koncepter indenfor employer branding: 

Employer value propositions: De værdifulde elementer, som I kan tilbyde jeres medarbejdere af goder, udvikling, work-life-balance  
Employee advocacy: Find dine medarbejderambassadører og motiver dem til at fortælle den gode historie omkring arbejdspladsen. 
Kultur & adfærd: Er der sammenhæng mellem jeres identitet og værdier, og jeres virksomhedskultur og adfærd. 
Vi har stor erfaring med at udvikle skræddersyede websites eller virtuelle showrooms i 3D. Vi har en dygtig webudvikler in-house og grafisk designer. 
Employer Branding samt Talent Attraction er ofte en af de områder vi bliver kontaktet på. Ingeniør- og IT-branchen oplever stadigvæk stigende efterspørgsel herhjemme, hvilket resultere i hård konkurrence om de dygtige kandidater indenfor faget. Derfor har en gennemarbejdet Employer Branding strategi aldrig været vigtigere. Med vores egen kendskab til vind- og byggebranchen har vi stor indsigt i hvad en effektiv strategi skal indeholde. 
kontakt os
cross-circle