Identitet / Strategi / Eksekvering

3W Industriservice

3W Industriservice er specialiseret i at levere svejserelateret reparations- og vedligeholdelsesløsninger af bærende stålkonstruktioner indenfor vind, marine og energibranchen. I begyndelsen af 2023 stod 3WIS overfor et skifte i kompetenceprofil, hvor de tidligere har været kendt som primært serviceleverandører til nu at besidde en komplet profil med både projektledelse og ingeniørarbejdet som en del af deres kompetenceprofil og interne ressourcer. Desuden stod tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og dermed branding overfor fremtidige medarbejdere også øverst på agendaen. 

Med Footprint kan vi trygt samle alt vores kommunikation ét sted.

Simon Øland, CEO - 3W Industriservice 

Fra service- til løsningsleverandør

Som et led i en større strategisk omstrukturering og udvikling, er Footprint involveret i udarbejdelsen og eksekveringen af 3WIS  fremtidige visuelle identitet og  content marketingstrategi. Formålet med samarbejdet er at skabe brandawareness på to niveauer: Som en løsningsleverandør overfor eksisterende og potentielle kunder og som en attraktiv arbejdsplads overfor fremtidige medarbejdere.  

Identitet

Strategi

Eksekvering

Identitet og værdisæt

Hos Footprint tror vi på, at det bedste strategiske fundament skabes på baggrund af en veldefineret identitet. Derfor var første skridt i samarbejdet mellem 3WIS og Footprint også at få italesat virksomhedens værdisæt og den udviklingsrejse, som de havde begivet sig ud på. Identiteten blev stadfæstet på en workshop og efterfølgende fik vi i samarbejde udarbejdet den nye visuelle identitet, som først og fremmest havde til formål symbolisere skiftet til det nye 3WIS og derfra skabe genkendelighed på tværs af medier og indhold. 

Content strategien

Udover at få italesat 3WIS identitet havde workshoppen også til formål at definere virksomhedens ideelle kundeprofil, deres konkurrenter, målgrupper og personaer. For at kunne opfylde målet om brandawareness på både kunde- og medarbejderniveau var det en nødvendighed at få et dybdegående kendskab til både de medarbejdere, de forventeligt kommer til at ansætte fremadrettet OG de influenter og beslutningstagere, som budskaberne skal ramme. 

Eksekvering på flere niveauer

Som del af eksekveringen og udrulningen af 3WIS nye identitet, rummede strategien forskellige typer content, der var tilpasset virksomheden primære og sekundære målgrupper og på de medier, som de aktivt bruger. Udover en ny visuel identitet, udviklede Footprint i samarbejde med 3WIS en spritny hjemmeside, en contentstrategi på primært LinkedIn, messe- og brochuredesign, forfatning af dybdegående artikler samt medarbejderfortællinger.   

Relaterede cases

Procon

STRATEGI / EKSEKVERING

Peppol

STRATEGI / EKSEKVERING
se flere cases
cross-circle