Identitet / strategi

mySupply

mySupply er en SaaS virksomhed og leverer løsninger til data management, særligt til elektronisk dokumentudveskling. I 2022 blev virksomheden opkøbt af Visma og samme år tiltrådte ligeledes en ny ledelse til at skabe et nyt strategisk fundament for fremtidens mySupply. I forbindelse med deres rejse mod et nyt og forbedret mySupply, blev Footprint involveret med formålet om at definere deres nye corporate identity. 

Footprint er en ekstra ressurce for os, til at sætte skub i vores kommunikation. 

Allan Freiheit, Direktør - mySupply

Et strategisk samarbejde 

Som led i mySupplys rejse mod et nyt strategisk fundament, har Footprint bidraget først og fremmest med at definere deres nye corporate identity og efterfølgende deres målgrupper, personaer og value propositions. Alt sammen i tæt samarbejde med mySupplys ledelse og medarbejdere.

Identitet

Strategi

Eksekvering

Identitet skabt i fællesskab

Hos Footprint tror vi på, at det bedste strategiske fundament skabes på baggrund af en veldefineret identitet, herunder vision, mission. værdier og eksistensgrundlag. Hernæst er det altafgørende at involvere sine medarbejdere i processen for at skabe engagement blandt de mennesker, der skal være med til at bringe strategien i mål. Derfor er mySupplys redefinering af deres corporate identity skabt i samarbejde med både medarbejdere og ledelse - en identitet som alle parter kan se sig selv i og genkende fra deres dagligdag og derfor også en identitet der med større sandsynlighed vil blive understøttet af både adfærden, kommunikationen, kulturen og udtrykket fremadrettet. 

Kommunikationsstrategien

Som et led i mySupplys øgede fokus på marketing, afholdt vi en workshop i samarbejde med blandt andet virksomhedens salgs - og marketingteam. Målet var at definere deres primære og sekundære målgrupper, beslutningstagere og influenter, personaer og dertilhørende value proposition canvas. Workshoppen skulle skabe et solidt strategisk udgangspunkt for marketingeksekveringen, ligesom den skulle bidrage til at skabe en virksomhedspræsentation, målrettet mySupplys primære målgrupper. 

Hvordan illustrerer man fremtidens automatisering af dataudveksling?

Slutproduktet af vores workshops og den strategi vi udarbejdede sammen mySupply, var nyt præsentationsmateriale, som skulle illustrere og beskrive værdien af den SaaS-løsning de tilbyder. 

Relaterede cases

Procon

STRATEGI / EKSEKVERING

Peppol

STRATEGI / EKSEKVERING
se flere cases
cross-circle